Khách Sạn Mộc Lan

Mộc Lan 1: 79 Hoa Hồng, P2, Phú Nhuận, Tp. HCM -   028 3517 1513
Mộc Lan 2: 54 Cù Lao, P. 2, Phú Nhuận, Tp. HCM  -    028 3517 2767
Mộc Lan 3: 129 Hoa Lan, P.2, Phú Nhuận, Tp.HCM -    028 3517 2971
Mộc Lan 4: 64/8 Cù Lao, P.2, Phú Nhuận, Tp.HCM  -    028 7300 4858

Copyright © 2018 Khách sạn Mộc Lan. All rights reserved. Thiết kế website: CNV.vn