HOTLINE: 0937 744 844 | Hỗ trợ trực tuyến
111.jpg
203.jpg
101.jpg
lau 1 phong 1 v1 sua 2.jpg
phong 2 lau 1 v1.jpg
phong 401 v1a.jpg
101 v2.jpg
301.jpg
phong501-v2.jpg
  • BẢNG GIÁ( Áp dụng cho toàn hệ thống hotel Mộc Lan)
Standard VIP Romance Ghi chú
Giá theo giờ T2-T6 70.000Đ/Giờ
Thêm 40.000Đ giờ thứ 2.
Thêm 30.000Đ mỗi giờ tiếp theo.
100.000Đ/Giờ
Thêm 40.000Đ giờ thứ 2.
Thêm 30.000Đ mỗi giờ tiếp theo.
70.000Đ/Giờ
Thêm 30.000Đ mỗi giờ tiếp theo.
Miễn phí 15 phút của giờ tiếp theo.
Quý Khách nghỉ quá 15 phút của giờ tiếp theo, được tính thành 1 giờ nghỉ tiếp theo.
Quý Khách nghỉ qua 8 giờ, được tính là 1 ngày nghỉ.
T7-CN-Lễ 70.000Đ/Giờ
Thêm 40.000Đ giờ thứ 2.
Thêm 30.000Đ mỗi giờ tiếp theo.
Quá 4 tiếng, giờ thứ 5 tính lại như giờ đầu.
100.000Đ/Giờ
Thêm 40.000Đ giờ thứ 2.
Thêm 30.000Đ mỗi giờ tiếp theo.
Quá 4 tiếng, giờ thứ 5 tính lại như giờ đầu.
70.000Đ/Giờ
Thêm 30.000Đ mỗi giờ tiếp theo.
Quá 4 tiếng, giờ thứ 5 tính lại như giờ đầu.
Giá đêm T2-T5 và CN 220.000Đ/đêm 250.000Đ/đêm 200.000Đ/đêm Thời gian nghỉ đêm bắt đầu từ 21g đến 12g trưa hôm sau. Quý Khách nghỉ đêm nhưng nhận phòng trước 21h hoặc trả phòng sau 12h trưa, vui lòng thanh toán thêm 30,000đ phụ thu mỗi tiếng.
T6-T7-Lễ 240.000Đ/đêm 300.000Đ/đêm 220.000Đ/đêm Thời gian nghỉ đêm bắt đầu từ 23g đến 11g trưa hôm sau. Quý Khách nghỉ đêm nhưng nhận phòng trước 23h hoặc trả phòng sau 11h trưa, vui lòng thanh toán thêm 30,000đ phụ thu mỗi tiếng.
Giá ngày 400.000Đ/ngày 500.000Đ/ngày 400.000Đ/ngày Thời gian nhận phòng: 12g.
Thời gian trả phòng: 12g ngày hôm sau.
  • TIN KHUYẾN MÃI( Áp dụng cho toàn hệ thống hotel Mộc Lan)